Poradniki

W tym miejscu chcemy przedstawić Państwu jak ważną rolę odgrywa osoba geodety w różnych etapach procesu inwestycyjnego (budowlanego).

ETAP I – PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
(na tym etapie szukamy informacji pod przyszłą inwestycje)

 1. Zamierzasz kupić działkę i nie znasz jej stanu prawnego.
 2. Zamierzasz ogrodzić działkę i nie znasz dokładnego położenia punktów granicznych.
 3. Chcesz podzielić swoją działkę.
 4. Sporny przebieg granicy z sąsiadem.
 5. Starasz się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.

ETAP II – PROJEKTOWANIE
(wiemy już gdzie chcemy zaprojektować naszą inwestycje)

 1. Chcesz zaprojektować dom (obiekt budowlany).
 2. Zamierzasz podłączyć kanalizację, wodę, energie, gaz lub telefon (sieci uzbrojenia terenu).
 3. Starasz się o decyzję o pozwoleniu na budowę.

ETAP III – REALIZACJA
(posiadamy już niezbędne decyzje i projekty budowlane)

 1. Chcesz wytyczyć w terenie obiekt budowlany wraz z sieciami uzbrojenia terenu.
 2. Realizujesz budowę.
 3. Potrzebujesz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, musisz zainwentaryzować wyznaczone obiekty.

ETAP IV – EKSPLOATACJA

 1. Potrzebujesz okresowej kontroli budowli (w tym pomiary pionowości budowli orazpomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i podłoża).
 2. Starasz się o dopłatę z funduszy unijnych o dofinansowanie na uprawy, potrzebujesz znać dokładną powierzchnię gruntu.

Jeśli znalazłeś się w którymś z wyżej wymienionych etapów i masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas! Zapewnimy kompleksową obsługę geodezyjną za rozsądną cenę.

PAMIĘTAJ !!! Brak geodety w poszczególnych etapach inwestycji wiąże się z dużym ryzykiem poniesienia kosztów (nawet nakazem rozbiórki!)

[Prawo budowlane Art. 48 Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem w ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórke obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

aktualności

poradnik inwestora