oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy ”GRAD”.

Pomiar sytuacyjno wysokościowy:

  1. Aktualizacja mapy zasadniczej.
  2. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
  3. Pomiary realizacyjne:
    Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
    Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
  4. Pomiary inwentaryzacyjne.

Prace geodezyjno – prawne:

  1. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
  2. Podziały nieruchomości.
  3. Rozgraniczenia nieruchomości.
  4. Wznowienia punktów granicznych.
  5. Sporządzanie map do celów prawnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji:

  1. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji.
  2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
  3. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego.

Pomiary specjalistyczne:

  1. Pomiar pionowości budowli wysmukłych.
  2. Pomiar objętości mas ziemnych.
  3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
  4. Pomiary kontrolne masztów, kominów, elektrowni wiatrowych itp.
  5. Pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej.
  6. Obmiary lokali usługowych i mieszkalnych.

Działalność na rynku nieruchomości:

  1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomości.
  2. Wycena nieruchomości.
  3. Zarządzanie nieruchomościami.

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny typu Total Station oraz nowoczesne technologie satelitarne GPS

aktualności

poradnik inwestora