oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy ”GRAD”.

Pomiar sytuacyjno wysokościowy:

 1. Aktualizacja mapy zasadniczej.
 2. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
 3. Pomiary realizacyjne:
  Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
  Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
 4. Pomiary inwentaryzacyjne.

Prace geodezyjno – prawne:

 1. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
 2. Podziały nieruchomości.
 3. Rozgraniczenia nieruchomości.
 4. Wznowienia punktów granicznych.
 5. Sporządzanie map do celów prawnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji:

 1. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji.
 2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
 3. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego.

Pomiary specjalistyczne:

 1. Pomiar pionowości budowli wysmukłych.
 2. Pomiar objętości mas ziemnych.
 3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
 4. Pomiary kontrolne masztów, kominów, elektrowni wiatrowych itp.
 5. Pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej.
 6. Obmiary lokali usługowych i mieszkalnych.

Działalność na rynku nieruchomości:

 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomości.
 2. Wycena nieruchomości.
 3. Zarządzanie nieruchomościami.

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny typu Total Station oraz nowoczesne technologie satelitarne GPS

aktualności

poradnik inwestora