kadra

Jesteśmy zespołem inżynierów geodetów z doświadczeniem zdobytym na rynku polskim oraz zagranicznym.

mgr Przemysław Lubiatowski

mgr Przemysław Lubiatowski

Jest jednym z założycieli naszej firmy.

Uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 oraz 4.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy pracach w geodezji terenowej jak i prawnej.

Jest z nami w zespole od 2007 roku.

inż. Radosław Marciniak

inż. Radosław Marciniak

Jest jednym z założycieli naszej firmy.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomości.

Uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 oraz 2.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy pracach w geodezji terenowej jak i prawnej.

 

Jest z nami w zespole od 2007 roku.

mgr inż. Marcin Bartosik

mgr inż. Marcin Bartosik

Jest jednym z założycieli naszej firmy.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy pracach w geodezji terenowej jak i prawnej.

 

Jest z nami w zespole od 2007 roku.

mgr inż. Małgorzata Kubicka

mgr inż. Małgorzata Kubicka

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy pracach kameralnych i prawnych.

 

Jest z nami w zespole od 2010 roku.

inż. Anna Kuna

inż. Anna Kuna

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim na kierunku Geodezja.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu baz danych, które są efektem finalnym naszej pracy w terenie.

Jest z nami w zespole od 2013 roku.

inż. Joanna Nowak

inż. Joanna Nowak

mgr inż. Michał Wajszczyk

mgr inż. Michał Wajszczyk

Ukończył studia w Akademii Górniczo - Hutniczej na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska kierunek Geodezja i Kartografia.

Pracuje z nami od 2009 roku.

inż. Przemysław Mucha

inż. Przemysław Mucha

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył studia na kierunku geodezja i kartografia.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy pracach terenowych.

aktualności

poradnik inwestora